lördag 17 december 2011

Skolåret 2011. Adlawan

God Jul och Gott Nytt År! Tack för Ert stöd, utan Er hade det inte varit möjligt att fortsätta stötta skoleleverna vid Adlawan Skola.