torsdag 24 juli 2008

Skollunchen förbereds
Dessa kvinnor lagar mat,med skydd undan solen under ett stort träd. Det ska bli lunch till barnen. De berättar att de tar vad de kan finna för årstiden från växtligheten, samtidigt som ris utgör basen i rätten. Det luktar gott!

Inga kommentarer: