måndag 15 juli 2013

Fönster på plats

Steg för steg växer den nya byggnaden fram. Denna gång har byggnaden försetts med jalusi fönster.  Det känns riktigt bra!

Så här såg byggnaden ut utan fönster.

 
Nu tar jag paus i skolbygget några månader. Jag kommer att besöka skolan under vintern och får då göra en bedömning om vad nästa steg blir. Det är tack vare skolans donatorer som vi kunnat förse denna byggnad med jalusi fönster. Härligt!

Inga kommentarer: